Codul de etică

sCert

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Legal: Respectarea tuturor legilor și reglementărilor europene și naționale.

Financiar-Contabil: Menținerea unor evidențe contabile adecvate, fiabile, veridice și exacte, conforme cu standardele prescrise

Concurență: Concurență onestă și corectă, fără a afecta reputația concurenților noștri, direct sau prin intermediari.

Confidențialitate: Menținerea confidențialității informațiilor referitoare la angajați, clienți și alte părți terțe interesate, în conformitate cu legislația corespunzătoare.

Conflict de interese: Desfășurăm activități cu cele mai înalte standarde de integritate și onestitate și suntem atenți ca personalul contractual, furnizorii și subcontractanții Asociației Române pentru Smart City să nu lezeze interesele companiei solicitantului și nici ale Asociației.

Respect: tratarea personalului / partenerilor / subcontractanților noștri, a clienților și a altor terțe părți cu demnitate și respect în orice moment, precum și desfășurarea activităților noastre cu cel mai mare respect pentru mediu și pentru comunitățile locale în care activăm.

Asociația Română pentru Smart City se bucură de o influență puternică în privința standardului etic ridicat bazat pe integritate, încredere și sinceritate, în toate domeniile de activitate. 
Angajamentul nostru etic: Președintele Asociației și Consiliul Director vor monitoriza și revizui această politică anual.

citește mai mult

sCert

Beneficii

Care sunt beneficiile Smart Certificate? Beneficiile Certificării Recunoaștere națională Avantaj competitiv achiziții publice Acces la beneficiari și piețe noi Accelerați inovația Vă ajutăm Să aveți un avantaj competitiv unic Să vă dezvoltați expertiza Să arătați

Domenii și industrii certificate

sCert Consultați mai jos lista domeniilor și industriilor pentru care se acordă certificarea sCert Dacă domeniul tău de activitare nu se regăsește în lista de mai jos, ne poți scrie la hello@scert.ro transport și automotive

Vrei să știi cine suntem?

Asociația Română pentru Smart City