Domenii și industrii certificate

sCert

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
sCert logo 2021

sCert

Consultați mai jos lista domeniilor și industriilor pentru care se acordă certificarea sCert

Dacă domeniul tău de activitare nu se regăsește în lista de mai jos, ne poți scrie la hello@scert.ro

transport și automotive

Transportul este o parte esențială a societății noastre fiind unul dintre domeniile direct legate de cetățeni și multe sectoare economice. Problemele de bază ce afectează transportul includ siguranța pasagerilor și a mărfurilor, calitatea serviciilor și a mijloacelor de transport și impactul lor asupra mediului.

Serviciile certificate contribuie la îmbunătățirea siguranței și a calității diferitelor tipuri de transport – rutier, feroviar, maritim și aerian, dar și la reducerea poluării asupra mediului.

construcții

Calitatea și siguranța construcțiilor au un impact profund asupra societății. Deficiențele și defectele pot afecta viața cetățenilor cel mai direct în cazul locuințelor și indirect în lucrările publice, atât din cauza costului economic (care poate fi foarte mare), cât și a costului social din punctul de verede al tulburărilor cauzate de repararea sau restaurarea condițiilor funcționale. La aceasta se adaugă un angajament în creștere față de problemele de mediu din societatea noastră pentru care sustenabilitatea este un factor din ce în ce mai important. Serviciile certificate contribuie la îmbunătățirea siguranței și calității construcției și la reducerea impactului acesteia asupra mediului.

AGRI FOOD

Industria alimentară este incontestabil un sector strategic pentru economia națională. Prin urmare, serviciile de testare certificate sunt instrumentul cel mai util și puternic pentru acest sector pentru a răspunde provocărilor sale comerciale constante.

MEDIU

Creșterea gradului de conștientizare a impactului activității umane asupra mediului și a sănătății publice a dus la dezvoltarea și utilizarea diferitelor metode și tehnologii pentru monitorizarea și reducerea efectelor poluării. În acest scop, guvernele au adoptat măsuri legislative și politice pentru a minimiza aceste efecte și pentru a asigura respectarea măsurilor de mediu. Certificarea companiilor în acest domeniu oferă societății încrederea că poluarea și protecția mediului sunt gestionate corect.

sănătate

Calitatea și siguranța sunt esențiale atunci când vine vorba de furnizarea serviciilor de sănătate și asistență socială, precum și pentru garanțiile solicitate de societate pentru a alege aceste servicii în siguranță.

Certificarea generează încredere în rândul pacienților, medicilor și managerilor serviciilor de sănătate, asistență socială și sănătate comunitară, deoarece evaluarea se efectuează în mod imparțial, independent și competent, în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional.

Energie

Cererea tot mai mare de aprovizionare cu energie de calitate, împreună cu necesitatea dezvoltării unor energii alternative cu un impact redus asupra mediului, sunt câteva dintre elementele care stau la baza dezvoltării și progresului acestui sector. Serviciile acreditate de evaluare a conformității au însoțit această dezvoltare prin răspunsul la nevoile sale. Un număr considerabil de servicii acreditate de testare, inspecție și certificare creează acum încredere în rândul autorităților publice, al afacerilor și al consumatorilor în siguranța și calitatea generării, transportului, distribuției și comercializării energiei din energie neregenerabilă (cărbune, petrol, gaze naturale și nucleare) și surse regenerabile (eoliene, solare, biomasă etc.).

Cercetare, dezvoltare și inovare

Angajamentul față de cercetarea și dezvoltarea rămâne cheia pentru competitivitatea afacerilor și creșterea economică la care companiile certificate continuă să ofere servicii, participând în calitate de colaborator și facilitatori ai politicilor fiscale pentru promovarea acesteia.

În acest sens, certificarea sCert este un element esențial în funcționarea mecanismelor guvernamentale specifice pentru a se asigura că companiile utilizează mai eficient diverse instrumente pentru investiții în cercetare și dezvoltare.

Telecomunicații și tehnologia informației

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) fac parte din cultura tehnologică în care sunt angrenate, în prezent, companiile, guvernele și cetățenii. Numeroase servicii certificate de evaluare a conformității contribuie la asigurarea funcționalității sistemelor și echipamentelor de comunicații, securității, confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor, dar și protecției utilizatorilor.

apărare

Respectarea cerințelor de calitate și siguranță în produsele și serviciile de apărare nu este doar o garanție, ci și o cerință pentru furnizori și companii și este supusă legislației naționale și internaționale. Certificarea sCert oferă o încredere suplimentară în testele și procesele necesare acestui sector.

turism și horeca

Timp liber, HORECA și turism
Produsele de agrement și turism au devenit o activitate economică primară, atât de mult încât acest sector a devenit principala forță economică pentru multe țări.

În prezent, există numeroase servicii certificare de evaluare a conformității care contribuie la garantarea siguranței și calității produselor și serviciilor de agrement și turism.

produse și servicii

În contextul globalizării piețelor, a importanței protecției drepturilor consumatorilor, a concurenței libere a afacerilor și a necesității de a proteja mediul, există două concepte care sunt o parte ineludabilă a realității: calitatea și siguranța.

Multe servicii certificate de testare și inspecție generează încredere în guvern, în întreprinderi și consumatori, în siguranța și calitatea atât a produselor, cât și a facilităților în care sunt produse bunurile și serviciile.

real estate

Este un domeniu extrem de competitiv. Proiectul tău poate fi certificat din stadiul de proiect (în urma evaluării aplicate proiectului), astfel încât certificarea sCert să poată ajuta compania în etapa de obținere a finanțării.

citește mai mult

sCert

Beneficii

Care sunt beneficiile Smart Certificate? Beneficiile Certificării Recunoaștere națională Avantaj competitiv achiziții publice Acces la beneficiari și piețe noi Accelerați inovația Vă ajutăm Să aveți un avantaj competitiv unic Să vă dezvoltați expertiza Să arătați

Domenii și industrii certificate

sCert Consultați mai jos lista domeniilor și industriilor pentru care se acordă certificarea sCert Dacă domeniul tău de activitare nu se regăsește în lista de mai jos, ne poți scrie la hello@scert.ro transport și automotive

Vrei să știi cine suntem?

Asociația Română pentru Smart City