Procedura de certificare. Regulament

sCert

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Pasul 1: Solicitarea dvs. și oferta financiară aferentă certificării

Echipa noastră va purta o conversație cu dvs. pentru a vă înțelege nevoia de certificare, datele, informațiile și cerințele tehnologice pentru a ne asigura că adoptăm abordarea corectă pentru certificarea dvs.

Pasul 2: Documentație suplimentară, planificarea activităților și a auditului

Pe baza informațiilor transmise la punctul 1, se va solicita (dacă va fi cazul) documentația necesară doveditoare. Imediat ce acestea sunt prelucrate de echipa noastră se eliberează auditul în baza căruia se va realiza certificarea.

Pasul 3: Auditul online (din motive impuse de situația sanitară, deplasarea în teren a echipelor noastre este limitată)

La data și ora convenită cu dvs., vom efectua auditul conform planificării. Folosind videoconferință și partajarea fișierelor discutăm, planificăm și evaluăm documentația disponibilă (dovezi care demonstrează că sistemul dvs. de management este conform și eficient).

Pasul 4: Ce urmează după audit

Vă vom transmite rezultatele și constatările sub forma unui raport electronic. În cazul în care comisia decide eliberarea certificatului sCert, aceasta va urma procesul de revizuire tehnică standard în acord cu personalul dvs. pentru a fi siguri că toate datele sunt corect completate.

Pasul 5: Urmărirea întregului proces

În cazul apariției unor neconformități, vom efectua o revizuire a acțiunilor corective și preventive.

Pasul 6: Transmitere Certificat, Badge Digital și Raport Final

În termen de 30 de zile de la avizarea și transmiterea răspunsului favorabil către dvs de vor elibera și documentele necesare însoțite de raportul doveditor, certificatul transmis în format fizic, badgeul digital și dreptul de folosință al acestuia.

 

1. Termeni generali, terminologie

sCert este acronimul de la Smart Certificate produs oferit de Asociația Română pentru Smart City.
Solicitant: persoană juridică care a depus cererea, dar care nu a primit încă un certificat
Client: Entitatea ce a contactat Asociația Română pentru Smart City pentru dobândirea certificatului sCert
Logo: Logo-ul aprobat de Asociația Română pentru Smart City
Comitetul de apel: Comitet al Consiliului de certificare al Asociației Române pentru Smart City înființat în scopul audierii contestațiilor. Comitetul desemnat pentru fiecare apel va fi format dintr-un președinte și cel puțin doi membri ai comisiei de certificare, dintre care niciunul nu va avea vreun interes direct cu subiectul contestației.
Domeniu sau Industrie: înseamnă domeniul pentru care Clientul solicită certificarea furnizată de Asociația Română pentru Smart City.
Certificat: înseamnă un certificat sCert care atestă impactul pozitiv general al companiei prin produsele, serviciile, abordarea și implicarea acesteia. sCert verifică și certifică companiile și instituțiile care înțeleg rolul din ce în ce mai mare pe care îl au în comunitate și economie în conformitate cu aceste reglementări.
Organizație înregistrată: Persoană juridică care a primit un certificat de către un membru al Asociația Română pentru Smart City.
Sistem de management documentat: înseamnă un set de documente / descrieri / protocoale / Proceduri de operare / Instrucțiuni de lucru sau alte acte oficiale care servesc la acordarea certificatului sCert unei organizații care stabilește practicile specifice, resursele și activitățile relevante pentru realizarea conformității la un anumit standard.
Note de orientare / Note de auditor: Document elaborat de Asociația Română pentru Smart City care particularizează cerințele unui standard în legătură cu un anumit sector al domeniului . industriei și servește la eliberarea sCert.
Formular inițial de cerere: document utilizat pentru a colecta și înregistra informații specifice necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la competența unei organizații în vederea efectuării unui audit eficient.

 

2. Reguli generale

Pentru a obține și păstra certificarea, toți solicitanții trebuie să respecte următoarele reguli ale procedurii:
* Toate informațiile considerate necesare de către Asociația Română pentru Smart City pentru a finaliza evaluarea trebuie să fie puse la dispoziție de către solicitant prin orice modalitate de transmitere.
* Asociația Română pentru Smart City va derula procedura într-un mod transparent și echitabil, fără a aduce prejudiciu și/sau discriminare de orice natură a solicitanților.
* Asociația Română pentru Smart City va fi responsabilă pentru procesul complet și toate activitățile de certificare, de la revizuirea documentului inițial, audit / evaluare a sistemului de management al clientului, până la evaluările periodice de supraveghere și/ sau reevaluare.
* Asociația Română pentru Smart City va informa clientul cu privire la rezultatele inițiale ale auditului / evaluării și, dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele pentru certificare, va informa solicitantul cu privire la cererea neconformă. Atunci când solicitantul poate demonstra că au fost luate măsuri corective eficiente pentru a îndeplini toate cerințele într-un termen specificat de organismul de certificare, Asociația Română pentru Smart City va revizui acțiunea corectivă și va determina adecvarea acordării certificării.
* Toți solicitanții certificați au dreptul să ofere părerile și sugestiile referitoare la domeniile potențiale de îmbunătățire a regulilor și reglementărilor.
* Asociația Română pentru Smart City își rezervă dreptul de a face modificări și corecții regulilor și regulamentului fără o notificare prealabilă.
* Solicitanților li se va comunica în prealabil orice modificare care le afectează responsabilitățile sau îndatoririle.
* Solicitantul va anunța numirea unei persoane desemnate pentru menținerea contactului cu Asociația Română pentru Smart City.

 

3. Audit / evaluare inițială pentru certificare

Va fi efectuat în conformitate cu procedurile solicitantului și cu cerințele acceptate la nivel internațional:
– Schema certificării
– Managementul Procedurii standard
– Legislația și directive aplicabil
– Scheme sectoriale

 

4. Certificare

Atunci când un audit sau o evaluare inițială a fost finalizată, iar sistemele au fost considerate satisfăcătoare de către conducerea schemei aprobate, administratorul de schemă trebuie să informeze solicitantul și să elibereze certificatul de înregistrare. Frecvența de supraveghere va fi stipulată ca o dată sau de două ori pe an a administratorilor de schemă ai Asociației Române pentru Smart City.
Solicitantul nu trebuie să se identifice ca organizație certificată de Asociația Română pentru Smart City în cazul în care iese de sub umbrela standardelor impuse în cursul suspendării. Administratorul de schemă al Asociației Române pentru Smart City va confirma solicitantul cu suspendarea oficială a certificatului, iar la sfârșitul perioadei de suspendare, va fi efectuată o nouă evaluare pentru a restabili certificarea.
Dacă indeplinirea condițiile pentru restabilirea certificatului a fost realizată, suspendarea va fi ridicată și certificarea va fi restabilită. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, certificatul va fi retras. 

 

5. Prelungirea certificării

Un client care dorește să extindă domeniul de aplicare al certificării sale se va adresa Asociației Române pentru Smart City în scris. Un administrator de schemă va revizui natura prelungirii și va decide asupra auditurilor / evaluărilor necesare.

citește mai mult

sCert

Beneficii

Care sunt beneficiile Smart Certificate? Beneficiile Certificării Recunoaștere națională Avantaj competitiv achiziții publice Acces la beneficiari și piețe noi Accelerați inovația Vă ajutăm Să aveți un avantaj competitiv unic Să vă dezvoltați expertiza Să arătați

Domenii și industrii certificate

sCert Consultați mai jos lista domeniilor și industriilor pentru care se acordă certificarea sCert Dacă domeniul tău de activitare nu se regăsește în lista de mai jos, ne poți scrie la hello@scert.ro transport și automotive

Vrei să știi cine suntem?

Asociația Română pentru Smart City