Protecția datelor

sCert

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Asociația Română pentru Smart City colectează și utilizează anumite tipuri de date despre clienții săi, personalul său și alte terțe părți cu care interacționează. Pot fi incluși angajații, clienții existenți sau potențialii clienți. În plus, ocazional poate fi impus prin lege să colecteze și să utilizeze anumite tipuri de informații. Datele personale trebuie tratate în mod corespunzător, cu toate acestea, ele pot fi colectate, înregistrate și utilizate, fie pe hârtie, electronic sau înregistrate pe alt material. 

Ne asigurăm că Asociația Română pentru Smart City tratează datele personale în mod legal și corect. Mai exact, principiile impun ca datele personale:

 1. Să fie procesate corect și legal și, în special, nu vor fi procesate decât dacă sunt îndeplinite condiții specifice
 2. Se vor solicita numai pentru un scop specific și legal și nu vor fi prelucrate dacă intră în incompatibilitate cu acel scop
 3. Trebuie să fie adecvate, relevante și nu excesive în raport cu scopul pentru care vor fi prelucrate.
 4. Trebuie să fie exacte și, acolo unde este necesar, să fie actualizate.
 5. Nu trebuie să fie stocate mai mult decât este necesar
 6. Se vor prelucra cu acordul persoanei vizate în conformitate cu legislația.
 7. Se vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii accidentale sau distrugerii/deteriorării datelor cu caracter personal; Prin urmare, Asociația Română pentru Smart City va efectua aplicarea strictă a criteriilor printr-un management adecvat.
 8. Respectă condițiile privind colectarea corectă și utilizarea datelor cu caracter personal.
 9. Respectă obligația legală de a specifica scopul pentru care sunt utilizate informațiile
 10. Să fie colectate și prelucarate adecvat și numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a îndeplini nevoile operaționale sau pentru a respecta orice cerință legală
 11. Asigură calitatea informațiilor furnizate
 12. Să fie sub aplicabilitatea controalelor stricte pentru a determina durata informațiilor deținute
 13. Asigură că dreptul persoanelor despre care se dețin informații  de a fi informate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de acces la informațiile personale ale persoanei, dreptul de a împiedica prelucrarea în anumite circumstanțe și dreptul de a corecta informațiile prelucrate; 
 14. Să adopte măsuri de securitate tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal
 15. Asigură că idatele prelucrate nu sunt transferate fără o garanție adecvată.

citește mai mult

sCert

Beneficii

Care sunt beneficiile Smart Certificate? Beneficiile Certificării Recunoaștere națională Avantaj competitiv achiziții publice Acces la beneficiari și piețe noi Accelerați inovația Vă ajutăm Să aveți un avantaj competitiv unic Să vă dezvoltați expertiza Să arătați

Domenii și industrii certificate

sCert Consultați mai jos lista domeniilor și industriilor pentru care se acordă certificarea sCert Dacă domeniul tău de activitare nu se regăsește în lista de mai jos, ne poți scrie la hello@scert.ro transport și automotive

Vrei să știi cine suntem?

Asociația Română pentru Smart City